Kunsthistorisch onderzoek

Wie eigenaar of beheerder is van architectuur, beeldende of toegepaste kunst zal vroeg of laat te maken krijgen met kunsthistorische vragen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de kunstenaar, stijl, eigenaar, omgeving, leeftijd, functie, materiaal, kwaliteit of iconografie. Indien u als verzamelaar, antiquair of culturele instelling deze vragen niet meer onbeantwoord wilt laten, dan zou Van Kampen u hiermee van dienst kunnen zijn. Op basis van uw wensen wordt een plan van aanpak gemaakt. U kunt kiezen voor een literatuuronderzoek, maar ook het aanwenden van archieven en een vergelijking met andere kunstwerken behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast geeft u aan of u een artikel of een meer uitvoerig onderzoek als resultaat wilt. In samenspraak wordt de context bepaald. Een deugdelijke onderzoeksvraag en een systematische werkwijze zijn hierbij van groot belang. Uiteindelijk kan het onderzoek gepubliceerd worden of bijvoorbeeld toegepast worden in een expositie. Onderzoek doen is een creatief, uitdagend en in bepaalde gevallen ook een vrij complex proces, maar wanneer de uitkomst naar tevredenheid is en op een juiste wijze is verkregen dan geeft dat veel voldoening. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

U kunt hier klikken voor een voorbeeld (fragment (p. 17-21) uit: D.H. van Kampen, ‘De Nijmeegse drinkhoorns; bijzondere naturaliabekers in het licht van gildetradities’, De Stavelij; Jaarboek 2008 7 (2008), p. 17-28).