Kunsthistorische teksten

Indien u kunsthistorische teksten nodig heeft voor een expositie, boek, tijdschrift, website en brochure dan kan Van Kampen dit voor u verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt het karakter van het geschrevene bepaald. De teksten kunnen wetenschappelijk, zakelijk of wervend van aard zijn.