Verkoopbemiddeling

De verkoop van kunst en antiek vergt behoorlijk wat tijd en inspanningen. Goede foto’s zijn van belang en wellicht heeft u niet de beschikking over de juiste literatuur. Soms is zelfs een gedegen onderzoek nodig alvorens een object of een gehele collectie verkocht kan worden. Wilt u de verkoop liever uitbesteden en laten uitvoeren door een deskundige en betrouwbare kunsthistoricus/antiquair? Van Kampen treedt graag voor u op als verkoopbemiddelaar. Het streven is een marktconforme, eerlijke prijs te realiseren waarmee u tevreden kan zijn. Is uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Kampen, per E-mail of telefonisch. Indien u een E-mail stuurt, dan kunt u alvast een lijst meezenden van de betreffende objecten. U kunt kiezen uit de volgende verkoopbemiddelingsopties:

  • verkoopbemiddeling op provisiebasis. Van Kampen neemt bij u thuis het consignatiecontract door en vervolgens worden de objecten bestudeerd en gefotografeerd. Na nader onderzoek wordt de waarde van uw kunst- of antiekcollectie bepaald. Zo spoedig mogelijk na het bezoek krijgt u een lijst met de beoogde verkoopprijzen per post toegestuurd. Als u akkoord gaat met deze waardebepaling wordt deze lijst aan het contract als bijlage toegevoegd. Vervolgens wordt uw object/collectie te koop aangeboden, in elk geval op www.vkka.nl. Bij verkoop wordt 20% provisie (incl. BTW) over de verkoopprijs berekend;
  • verkoopbemiddeling op basis van door u vastgestelde prijzen. De vergoeding (incl. BTW) bestaat uit het verschil tussen de verkoopprijs, die Van Kampen naar eigen inzicht mag bepalen, en uw gewenste prijs voor het object. Ook bij deze optie neemt Van Kampen de verkooppresentatie uit handen.

In een zogenaamd consignatiecontract worden duidelijke afspraken gemaakt, zoals welke objecten in consignatie genomen worden, de prijzen, de consignatieperiode, bv. een kwartaal, de vergoeding bij verkoop, de promotie van de objecten en de afwikkeling na verkoop. Tijdens de consignatieperiode blijft de collectie te allen tijde uw eigendom en in uw beheer. Van Kampen tracht de betreffende objecten binnen de afgesproken periode voor u te verkopen. In elk geval wordt uw collectie te koop aangeboden op deze website. Bij verkoop stuurt u het object als aangetekend of verzekerd pakket aan de koper. Mocht de potentiële koper de collectie wensen te bekijken, dan is Van Kampen hierbij aanwezig. Indien uw collectie (of een gedeelte ervan) niet verkocht wordt binnen de afgesproken periode, dan bent u in elk geval een goede fotoserie en enkele beschrijvingen rijker.